您现在的位置: 主页 > 其他语种 > 越南语 > > 正文

越南语成语挑三拣四

作者:admin    文章来源:盐田区外国语学校    更新时间:2017-12-08

成语、俗语角 Góc thành ngữ, tục ngữ

Kén cá chọn canh

Chê người khó tính hay kén chọn, cái gì cũng không vừa lòng.

挑三拣四

 

Không có lửa, sao có khói

Ý nói một hiện tượng xảy ra tất nhiên phải có nguyên nhân gây ra hiện tượng ấy.

凡事皆有前因后果

 

Làm phúc phải tội

Làm tốt cho người khác, nhưng lại bị mang vạ vào mình.

好心不得好报  好心遭雷劈

 

Lên voi xuống chó

Thay đổi địa vị thất thường, đột ngột, lúc phất lên, lúc thất thế.

宦海沉浮

 

Liệu cơm gắp mắm

Khuyên người ta nên tính toán cẩn thận khi làm mọi việc, phải tuỳ theo điều kiện của mình để làm cho đúng mức và thích hợp.

量力而行

 

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Khuyên người ta trong giao thiệp nên lựa những lời nói thanh nhã để người nghe mình đựoc vui lòng.

良言一句三冬暖


越南语成语挑三拣四